เงื่อนไขการติดตั้ง

รายละเอียดเงื่อนไขและมาตรฐานการติดตั้งของทางร้านเฟิร์สอะไหล่แอร์

  • Free ! ท่อน้ำยาแอร์มาตรฐานจากโรงงานความยาว 4 เมตร (ส่วนเกินกว่า 30 ซม. คิดเป็น 1 เมตร)
  • Free ! รางครอบท่อน้ำยาแอร์คุณภาพตามความยาวท่อ 4 เมตร
  • Free ! สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10 เมตร
  • Free ! ชุดขาแขวน-รอง คอยร์ร้อนอย่างดี(ขาฉากQM) หรือขายาง (ตามความเหมาะสมของหน้างาน)
  • Free ! Breaker อย่างดี มาตรฐาน มอก

“ของแถมจะแถมในกรณีที่ต้องใช้เท่านั้น”
*รับประกันงานติดตั้ง 90 วัน

หมายเหตุ

  • ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน เช่น ท่อน้ำยาเกิน4เมตร งานกรีดปูนฝังท่อ หรืองานคอนโดนที่มีการใช้ขากระเช้าแบบพิเศษจะมีการคิดค่าบริการตามหน้างาน (คิดตามจริง โดยช่างจะต้องตกลงกับลูกค้า ก่อนทำการติดตั้ง)
  • อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดได้ทุกกรณี
  • การรับประกันสินค้าทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตกำหนด
  • ทางร้านขอสงวนสิทธ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้นจะได้รับการยินยอมจากบริษัทผู้ผลิด
  • ลูกค้าต้องอำนวยความสะดวก และจัดเตรียมสถานที่จอดรถสำหรับทีมช่างที่ไปทำงาน เช่น ขอยืมสถานที่เพื่อนบ้าน หรือเช่าสถานที่จอดรถให้ทีมช่าง ในกรณีมีค่าใช้จ่ายในการใช้ที่จอดรถ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระแทนช่างทั้งหมด

Add Friend
Add Line Friend : @firstcoolair