เงื่อนไขการติดตั้ง

รายละเอียดเงื่อนไขและมาตรฐานการติดตั้งของทางร้านเฟิร์สอะไหล่แอร์

 • Free ! ท่อน้ำยาแอร์มาตรฐานจากโรงงานความยาว 4 เมตร (ส่วนเกินกว่า 30 ซม. คิดเป็น 1 เมตร)
 • Free ! รางครอบท่อน้ำยาแอร์คุณภาพตามความยาวท่อ 4 เมตร
 • Free ! สายไฟมาตรฐาน มอก. ความยาว 10 เมตร
 • Free ! ชุดขาแขวน-รอง คอยร์ร้อนอย่างดี(ขาฉากQM) หรือขายาง (ตามความเหมาะสมของหน้างาน)
 • Free ! Breaker อย่างดี มาตรฐาน มอก

“ของแถมจะแถมในกรณีที่ต้องใช้เท่านั้น”
*รับประกันงานติดตั้ง 90 วัน

หมายเหตุ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน เช่น ท่อน้ำยาเกิน4เมตร งานกรีดปูนฝังท่อ หรืองานคอนโดนที่มีการใช้ขากระเช้าแบบพิเศษ
  จะมีการคิดค่าบริการตามหน้างาน(คิดตามจริง โดยช่างต้องตกลงกันลูกค้า ก่อนทำการติดตั้ง)
 • อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดได้ทุกกรณี
 • การรับประกันสินค้าทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิตกำหนด
 • ทางร้านขอสงวนสิทธ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้นจะได้รับการยินยอมจากบริษัทผู้ผลิด

Add Friend
Add Line Friend : @firstcoolair