เงื่อนไขการติดตั้ง

รายละเอียดเงื่อนไขและมาตรฐานการติดตั้ง

1. ข้อกำหนดในการติดตั้งแอร์

1.1 เจ้าของงานจะต้องอยู่หน้างาน เพื่อตกลงและกำหนดจุดติดตั้งแอร์กับทีมช่างให้ชัดเจน เพราะหากดำเนินการติดตั้งแล้ว และมีการขอเปลี่ยนจุดติดตั้งในภายหลัง ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1.2 ในกรณีที่ต้องมีการเจาะฝ้า หลังเสร็จงานแล้วทีมช่างจะเก็บฝ้าให้โดยการยึดปิดเข้าที่เดิม แต่ไม่มีการฉาบและเก็บสี
1.3 งานกระจก งานเหล็ก งานไม้ หรืองาน built-in ต่าง ๆ ลูกค้าจำเป็นต้องหาช่างผู้ชำนาญเฉพาะทางมาประสานงานร่วมกับทีมช่างของทางร้าน หากให้ทีมช่างของร้านทำแล้วเกิดความเสียหาย ทางร้านขอไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
1.4 ในกรณีที่หน้างานมีจุดติดตั้งสูงเกิน 3 เมตร และจำเป็นต้องใช้นั่งร้านจะมีค่าบริการเพิ่มเติม 2,000 บาท
1.5 ลูกค้าจะต้องอำนวยความสะดวก และจัดเตรียมสถานที่จอดรถให้ทีมช่าง ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการจอดรถ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระทั้งหมด
1.6 ในกรณีที่มีสายไฟ ท่อน้ำ ท่อประปา หรืออื่น ๆ ที่เป็นงานฝัง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ช่างทราบในบริเวณแนวที่ห้ามเจาะ หากเกิดความเสียหายทางร้านขอไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

2. รายละเอียด และมาตรฐานการติดตั้ง

2.1 ฟรีท่อน้ำยาแอร์มาตรฐานยาว 4 เมตร

2.1.1 ส่วนเกินท่อขนาด 1/4 – 3/8 และ 1/4 -1/2 คิดเมตรละ 500 บาท
2.1.2 ส่วนเกินท่อขนาด 1/4 – 5/8 คิดเมตรละ 600 บาท
2.1.3 ส่วนเกินท่อขนาด 3/8 – 5/8 คิดเมตรละ 800 บาท
หมายเหตุ: ส่วนเกินกว่า 30 เซนติเมตร คิดเป็น 1 เมตร

2.2 ฟรีรางครอบท่อน้ำยาแอร์ยาว 4 เมตร และอุปกรณ์ราง 4 ชิ้น

2.2.1 ส่วนเกินรางครอบท่อเมตรละ 100 บาท
2.2.2 ส่วนเกินอุปกรณ์รางตัวละ 60 บาท

2.3 ฟรีสายไฟมาตรฐาน มอก. ยาว 10 เมตร

2.3.1 ส่วนเกินสายไฟคิดเมตรละ 50 บาท

2.4 ฟรีขาแขวนคอยล์ร้อน (ขาฉาก QM) หรือขายาง (ตามความเหมาะสมของหน้างาน)

*ในกรณีใช้ขาแขวนกระเช้า หรือขาแขวนคอนโด จะมีค่าใช้จ่าย 800 บาท

2.5 ฟรีเบรกเกอร์ 1 ชุด

*ในกรณีที่ใช้ลูกเซอร์กิจ (เบรกเกอร์ในตู้เมนไฟ) คิด 200 บาท

2.6 ฟรีท่อน้ำทิ้ง PVC ยาว 8 เมตร

*ส่วนเกินคิดเพิ่มเมตรละ 20 บาท

2.7 ในกรณีถอด / รื้อถอนแอร์เก่า (แอร์ติดผนัง)

หากติดตั้งในจุดเดิมทางร้านบริการให้ฟรี แต่ถ้ามีการย้ายจุดติดตั้งคิดค่าบริการ 500 บาท / แอร์แขวนคิด 1,000 บาท

2.8 หากลูกค้าต้องการเทิร์นแอร์เก่า

ให้ช่างติดตั้งหน้างานเป็นผู้ประเมินราคาในการรับเทิร์น (ตกลงราคากับช่างที่หน้างาน)

หมายเหตุ: อุปกรณ์ของแถมต่าง ๆ แถมให้ในกรณีที่ต้องใช้เท่านั้น อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดได้ในทุกกรณี

3. การรับประกันสินค้า

สินค้าทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ผลิตกำหนด ทางร้านขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยน หรือคืน ในทุกกรณี

4. อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่น ๆ

4.1 รางครอบสายไฟ เมตรละ 50 บาท
4.2 กริลเปลี่ยนทิศทางลม ชิ้นละ 750 บาท
4.3 ปั๊มเดรน (กาลักน้ำ) สำหรับแอร์ขนาด 9,000 – 24,000 btu ชุดละ 2,900 บาท
4.4 ปั๊มเดรน (กาลักน้ำ) สำหรับแอร์ขนาด 30,000++ btu ชุดละ 3,900 บาท

Scroll to Top