ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระเงินสดหน้างานหลังจากติดตั้ง และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียม 3% จากยอดที่รูดบัตร (กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อเตรียมเครื่องรูดไปหน้างานด้วย)
 • โอนเงินเข้าบัญชีตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้

  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี นายสาโรจน์ อาภาสิวะ
  หมายเลขบัญชี :  050-2-34585-0

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี นายสาโรจน์ อาภาสิวะ
  หมายเลขบัญชี : 189-1-62793-9

Add Friend
Add Line Friend : @firstcoolair

Scroll to Top