fbpx

ช่องทางการชำระเงิน

  • ชำระเงินสดหน้างานหลังจากติดตั้ง และส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว
  • ชำระด้วยบัตรเครดิต (กรุณาแจ้งล่วงหน้า เพื่อเตรียมเครื่องรูดไปหน้างานด้วย)
  • โอนเงินเข้าบัญชีตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้
    ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
    ชื่อบัญชี นายสาโรจน์ อาภาสิวะ
    หมายเลขบัญชี : 050-2-34582-0

Add Friend
Add Line Friend : @firstcoolair