วิธีการหาขนาด BTU เหมาะสมกับพื้นที่

ก่อนการเลือกซื่อเครื่องปรับอากาศ ควรจะต้องรู้ขนาดของ BTU และเลือกให้สัมพันธ์กับพื้นที่ห้อง เพื่อที่จะได้เย็นเร็ว ประหยัดไฟด้วยครับ มาดูวิธีการเลือก ขนาด BTU ให้เหมาะสมกับขนาดำพื้นที่กัน